NeuroIMAGE Project

Het IMAGE project: 2004 - 2006

IMAGE is de afkorting van 'International Multi-Centre ADHD Genetics', een groot onderzoek dat in 8 Europese landen is uitgevoerd om ADHD te onderzoeken. In totaal namen 1401 families met minstens één kind met een ADHD diagnose deel. 388 families kwamen uit Nederland. In Nederland werd ook informatie verzameld van 271 vergelijkingsfamilies. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse deelnemers was 12 jaar. Hieronder volgt meer uitleg over de verzamelde gegevens. We kunnen deze onderverdelen in 3 grote groepen: genetica, neuropsychologie en diagnostiek.

Genetica

Er werd bloed geprikt of speeksel verzameld van alle deelnemende kinderen en ouders om te kijken naar de genetische factoren die bij ADHD betrokken zijn. Genetica is de studie van de erfelijkheid. Iets is erfelijk wanneer het van een ouder kan overgaan op zijn of haar kinderen. Ons erfelijk materiaal (DNA) bestaat uit ongeveer 25.000 genen. Genen bepalen bijvoorbeeld hoe we eruit zien, maar sturen ook de ontwikkeling van alle organen aan, zoals de hersenen, het hart en de nieren. Sommige genen vergroten het risico op het krijgen van een bepaalde ziekte en zorgen ervoor dat de ziekte van ouder op kind kan overgaan. We weten ondertussen dat bepaalde genetische factoren ook een rol spelen bij het al dan niet krijgen van ADHD.

Neuropsychologie

Neuropsychologie is het vakgebied dat kijkt naar het verband tussen gedrag en de werking van de hersenen. Met de taakjes hebben we bijvoorbeeld gekeken naar hoe snel iemand reageerde of hoe goed iemand iets kon onthouden.

Zo hebben we bepaald waarin elke deelnemer goed of minder goed was en keken we of of dit van invloed was op de ernst van de ADHD symptomen.

Diagnostiek: interview en vragenlijsten

Om een goed beeld te krijgen van de problemen waar men mogelijk te maken had, werden er verschillende vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten gingen over ADHD, maar ook over andere problemen zoals autisme, depressie of opstandig gedrag. Om deze problemen wat uitgebreider te bespreken, hadden de ouders van de deelnemende kinderen een gesprek (interview) met één van de onderzoekers. Met behulp van deze diagnostische informatie kwamen we te weten hoeveel of hoe weinig problemen iedereen had. We hebben onderzocht of het aantal en de soort problemen de uitvoering van de neuropsychologische taakjes beïnvloedde en/of deze problemen afhankelijk waren van bepaalde genetische factoren.

» Lees verder over NeuroIMAGE.

« Ga terug.